Eens thuis

  • Verzorgingsmateriaal
  • Goede slaapomgeving + slaapmateriaal
  • Voeding voor de baby
  • Eventueel medicatie (voor de eerste dagen krijg u de medicatie voor uw kindje mee vanuit het ziekenhuis).

Extra waarschuwingssignalen

Raadpleeg uw behandelend arts bij:

  • temperatuur >38°C, rectaal genomen;
  • herhaaldelijk weigeren van voeding of braken;
  • recente gedragsveranderingen (suf / erg prikkelbaar/ ...)