Voorstelling van onze dienst

Voorstelling van de afdeling

De afdeling neonatologie op GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus bestaat uit twee delen. De NICU (Neonatal Intensive Care Unit) telt 15 intensieve plaatsen.  Daarnaast hebben we ook nog een bedjesafdeling.  Afhankelijk van de medische zorg die uw baby nodig heeft, zal hij/zij op één van deze afdelingen worden opgenomen. 

NICU

 • Baby met een laag geboortegewicht < 2000gram.
 • Baby met zwangerschapsleeftijd < 32 weken.
 • Ademhalingsmoeilijkheden waarvoor ondersteuning nodig is .
 • Baby met aangeboren afwijkingen.
 • Chirurgische ingreep bij pasgeborenen.
 • Ernstige infectie, sepsis.
 • Hardnekkig of ernstig laag suikergehalte in het bloed van uw baby
 • Transporten (van zodra de toestand van uw baby het toelaat, zal hij/zij terug getransporteerd worden naar het oorspronkelijke ziekenhuis).

N* = bedjesafdeling

 • Baby met gewicht > 2000gram en < 2500 gram.
 • Baby met zwangerschapsleeftijd >34 weken en < 36 weken.
 • Vermoeden van infectie bij de pasgeborenen.
 • Ernstig geel zien waarvoor continue fototherapie en infuus nodig is
 • Sommige aangeboren misvormingen die niet echt intensief zijn, maar toch een aanpassing van uw baby vragen (bv. hazenlip …).
 • Slecht drinkgedrag waarvoor sondevoeding nodig is.
 • Baby van mama met bepaalde spierziekte, lupus, metabole ziekte … die weerslag hebben op de baby, en een extra aanpassing vragen van de baby na de geboorte.